Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Διατίθεται ἀπόγνωσις


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Διατίθεται ἀπόγνωσις
εἰς ἀρίστην κατάστασιν,
καὶ εὐρύχωρον ἀδιέξοδον.
Σὲ τιμὲς εὐκαιρίας.

Ἀνεκμετάλλευτον καὶ εὔκαρπον
ἔδαφος πωλεῖται
ἐλλείψει τύχης καὶ διαθέσεως.

Καὶ χρόνος
ἀμεταχείριστος ἐντελῶς.

Πληροφορίαι: Ἀδιέξοδον.
Ὥρα: Πάσα.

Κική Δημουλά
(από την ποιητική συλλογή «ΕΡΗΜΗΝ», 1958)

Δεν υπάρχουν σχόλια: